Navigate Up

  Stop for skattefradrag for udgifter til au pair(Skat og moms) 

  23-11-2011 07:10

  Af Jesper Larsen

  Først forlød det, at de i sommers indførte regler om servicefradrag skulle afskaffes straks. Det er de regler, som giver private mulighed for fradrag for udgifter til arbejdsløn til håndværkere samt for udgifter til hushjælp.

  Nu er planerne ændret. Ifølge et netop fremsat lovforslag bliver reglerne først ophævet fra 2013. Med virkning fra nytår sker der dog følgende justeringer:

  • Mulighederne for fradrag for udgifter til au pair og lignende ophører, når hushjælpen bor hos arbejdsgiveren.
  • Der gives ikke længere fradrag for udgifter til reparation m.v. af oliefyr.
  • Til gengæld vil der blive givet fradrag for udgifter til opstilling af husstandsvindmøller således at disse ligestilles med solcelleanlæg.

  Evt. spørgsmål til kan rettes til Jesper Larsen, tlf. 3915 5303, jmu@bdo.dk  Til nyhedslisten