Navigate Up

  Skattefrie kørepenge og diæter i 2012(Skat og moms) 

  04-01-2012 07:05

  Af Annie Baare, aeb@bdo.dk

  Skatterådet har fastsat de nye satser for udbetaling af skattefrie kørepenge. Satserne for skattefrie rejsediæter er ikke ændret.

  Skatterådet har fastsat satserne for kørepenge således:

  • 3,80 kr. pr. km for kørsel til og med 20.000 km årligt (2011 = 3,67 kr.)
  • 2,10 kr. pr. km for kørsel ud over 20.000 km årligt (2011 = 2,00 kr.)

  En lønmodtager, der årligt kører ca. 18.500 km arbejdsmæssigt, kan derfor se frem til en stigning i de månedlige skattefrie kørepenge på 200 kr. til dækning af biludgifterne.

  Diætsatserne er uændrede i forhold til såvel 2010 som 2011 og udgør således følgende:

  • Kost, pr. døgn, kr. 455,00
  • Logi, pr. døgn, kr. 195,00
  • 25 % - godtgørelsen, pr. døgn, kr. 113,75

  www.bdo.dk kan du i vores Værd-at-Vide-serie under publikationer finde opdaterede artikler om de nærmere betingelser for udbetaling af skattefri godtgørelser. De bærer overskrifterne ”Skattefrie kørepenge” og ”Skattefrie diæter”.  Til nyhedslisten