Navigate Up

  Skattefradrag for udgifter til hjælp i hjemmet mv.(Skat og moms) 

  08-06-2011 07:05

  Af Steen Mørup

  Folketinget har også vedtaget skatteministerens forslag om skattefradrag for udgifter til hjælp i hjemmet og til istandsættelse af helårsboliger. Lovforslaget er omtalt i Depechen 2011, nr. 11.

  Under behandlingen af forslaget blev det præciseret, at reglerne også omfatter lønudgifter til vask, opvask og strygning i hjemmet, herunder løn til en au pair, der er fyldt 18 år. Reglerne kommer også til at omfatte arbejdsløn i forbindelse med reparation, installation og udskiftning af biokedelanlæg.

  De nye regler har virkning for arbejde, der er udført og betalt efter den 1. juni.

  Evt. spørgsmål kan rettes til Steen Mørup, tlf. 3915 5323, stm@bdo.dk  Til nyhedslisten